سندروم تخمدان پلی کیستیک (PCOS)

سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) یک اختلال متابولیک شایع در زنان در سنین باروری است که با علایم و نشانه هایی نظیر اختلال تخمک گذاری، چاقی و مقاومت به انسولین همراه است .کارگروه بیماری سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) در سال ۱۳۹۶ با هدف تعریف پروژه های تحقیقاتی بین رشته ای در زمینه  PCOS و حمایت از پروژه هایی که مطابق با اهداف کارگروه هستند در راستای ارتقاء خدمات تشخیص و درمان ناباروری بیماران مبتلا به این بیماری بر اساس به روزترین گایدلاین ها و دستورالعمل های جهانی بنیان گذاری شد . در این کارگروه متخصصین بالینی و علوم پایه نظیر متخصصین زنان، غدد ،تصویربرداری ، ژنتیک و جنین شناسی حضور دارند .
برنامه ها و چشم انداز آینده کار گروه به شرح ذیل می باشد:
  • تصویب طرحهای بین رشته ای جهت بررسی  و درمان بیماران PCOS
  • بررسی پاتوفیزیولوژی بیماری PCOS بشکل دقیق
  • بررسی فراوانی بیماری PCOS در بین مراجعین پژوهشگاه رویان
  • یافتن راهکارهای درمانی مناسب (داروهای شیمیایی و گیاهی) برای بیماران PCOS
  • برگزاری کنفرانس و وبینار های علمی در مورد جدیدترین روشهای درمانی بیماران  PCOS و سلامت زنان
تاکنون ۲ وبینار با عنوانهای  PCOS”  و سلامت زنان   در تاریخ۹ بهمن ماه ۱۳۹۹  و وبینار باروری و ناباروری در زنان PCOS در۹ دی ماه ۱۴۰۰  برگزار شده است. همچنین فلوچارت پیگیری بیماران و دستورالعمل تشخیص و درمان بیماران PCOS   بر اساس آخرین دستورالعملهای جهانی در سال ۱۴۰۰ تدوین شده است. از آغاز فعالیت این کارگروه ،  ۱۲ طرح پژوهشی در این کارگروه مصوب شده و مورد حمایت قرار گرفته است. 
goup