شکست مکرر لانه گزینی (RIF) و سقط مکرر

شکست مکرر لانه گزینی (RIF) و سقط مکرر خود به خودی (RSA ) از چالش­های اساسی در زمینه درمان ناباروری محسوب می­شوند در همین راستا از سال1396 کارگروه علمی شکست مکرر لانه گزینی و سقط مکرر خود به خودی در پژوهشگاه رویان با حضور متخصصین از گروه­های مختلف ناباروری زنان و مردان، ژنتیک ،  تصویربرداری و جنین شناسی فعالیت خود را آغاز نمود هدف از تشکیل این کارگروه، مشارکت و تبادل نظر بین متخصصین حوزه­های بالینی مختلف ناباروری ، بررسی و پژوهش در زمینه بررسی فراوانی و علل شکست مکرر لانه گزینی و سقط مکرر در بیماران مراجعه کننده به پژوهشگاه رویان، تشخیص بهینه و درمان به موقع بیماران بر طبق دستورالعمل های جهانی و بررسی اقدامات درمانی مختلف و تلاش برای رفع این اختلالات می­باشد. مهمترین دستاوردهای این کارگروه با همکاری متخصصین مختلف به شرح ذیل می باشد.
  1. راه اندازی کلینیک مشاوره ایمونولوژی برای بیماران مبتلا به شکست مکرر لانه گزینی و سقط مکرر از سال 1397 در پژوهشگاه رویان
  2. جمع آوری و ایجاد بانک اطلاعات بیماران مبتلا به شکست مکرر لانه گزینی و سقط مکرر خود به خودی مراجعه کننده به پژوهشگاه رویان از سال 1397
  3. برگزاری سمپوزیومهایی با موضوع شکست مکرر لانه گزینی و سقط مکرر خود به خودی
  4. تدوین گایدلاین تشخیصی سقط مکرر در پژوهشگاه رویان
  5. نگارش شناسنامه خدمت و گایدلاین سقط مکرر و ارائه آن به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
  6.  تصویب و حمایت از طرح­های پژوهشی در زمینه شکست مکرر لانه گزینی و سقط مکرر
این کارگروه تدوین کتاب  با عنوان "شکست مکرر لانه گزینی " در دستور کار دارد.  
 
goup