تدوین دستورالعمل های اخلاقی

روندهای درمان ناباروری نظیر هر روند درمانی شامل ملاحظات و چالشهای اخلاقی می باشد و نیاز است که نحوه عملکرد درمانی کاملا شفاف و مشخص باشد. پژوهشگاه رویان طی سه دهه فعالیت خود دائما دستورالعملهای درمانی مرتبط با فعالیتهای خود را تدوین و روزآمد نموده است.  این کارگروه از سال ۱۴۰۱ به شکل رسمی در پژوهشگاه رویان و با حضور متخصصین مختلف نظیر زنان ، اورولوژی ، ژنتیک ، جنین شناسی ، تصویربرداری ، اخلاق پزشکی و حقوق آغاز به کار کرد تا به شکل مدون و منظم،  این دستورالعملها و قوانین مکتوب و به روزرسانی شوند و همه از مفاد آنها مطلع بوده و به آنها عمل نمایند. این دستورالعملها پس از تصویب نهایی برای اجرا به معاونت درمان پژوهشگاه ابلاغ می گردد.
همچنین از آنجایی که پژوهشگاه رویان به عنوان یکی از مراکز درمان ناباروری پیشرو بوده است، این دستورالعملها می توانند در سایر مراکز درمان ناباروری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مجلس شورای اسلامی  برای تدوین مقررات، بخشنامه ها و قوانین مورد استناد قرار گیرد.
از جمله فعالیتهای این کارگروه ، می توان به تصویب دستورالعمل "نحوه پذیرش و مدیریت درمان متقاضیان مبتلا به بیماری ژنتیک قابل انتقال به جنین" و "قرارداد انجماد جنین" اشاره کرد  .   

 
goup