زیرگروه اپی‌ژنتیک


مسئول: دکتر مریم شاه‌حسینی
m. shahhosseini@royan-rc. ac. ir
m. shahhoseini@royaninstitute. org
دکتر مریم شاه‌حسینی مدرک کارشناسی ارشد خود را در سال ۱۳۸۰ در رشته‌ بیوشیمی از مرکز تحقیقات بیوشیمی-بیوفیزیک دانشگاه تهران دریافت کرده است. ایشان دوره‌ دکترای خود را در همان مرکز و در رشته‌ بیوشیمی در سال ۱۳۸۶ به پایان رساند. وی از سال ۱۳۸۵ همکاری خود را با پژوهشگاه رویان آغاز کرد و در حال حاضر استاد گروه پژوهشی ژنتیک ناباروری در پژوهشکده‌ علوم تولیدمثل پژوهشگاه رویان است. دکتر مریم شاه‌حسینی به‌عنوان عضو هیئت علمی وابسته پردیس علوم دانشگاه تهران نیز همکاری دارد. وی مدیریت گروه‌های  آموزشی ژنتیک و بیوشیمی دانشگاه علم و فرهنگ را نیز عهده‌دار است. ایشان بیش از هشتاد مقاله در مجلات ملی و بین‌المللی و همچنین ۳۵۰ خلاصه مقاله در کنگره‌های ملی و بین‌المللی ارائه کرده‌ است.

درباره زیرگروه اپی‌ژنتیک
زمینه‌ تحقیقاتی گروه اپی‌ژنتیک بررسی مولکولی سازوکارهای اپی‌ژنتیکی دخیل در کنترل فرایندهای گامتوژنز و تکوین جنین در بیماری‌های منجر به ناباروری در زنان و مردان است. با توجه به نقش کلیدی تنظیمات اپی‌ژنتیکی در کنترل فرایندهای مختلف تکوین، رشد‌و‌نمو سلولی و تمایز، پروژه‌های تحقیقاتی این گروه به‌طور اساسی بر محور بررسی تغییرات اپی‌ژنتیکی، با تکیه بر تغییرات کروماتین در فرایندهای سلولی تولیدمثل و مرتبط با تکوین جنین است.
goup